На головну

Про збірник

Галузь та проблематика

Збірник наукових праць «Аспекти історичного музикознавства» - періодичне наукове видання України в галузі «02 Культура і мистецтво».

ISSN 2519-4143

Метою журналу є публікація статей, повідомлень та оглядів, тематика яких орієнтована на широкий спектр вивчення музичної культури в її ґенезі, розвитку та сучасному стані, оприлюднення результатів наукових досліджень, в тому числі дисертаційних у галузі «Музичне мистецтво» (025), сприяння розвитку мистецької науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, поширення наукових знань про музичне мистецтво. Пріоритет віддається матеріалам, в яких пропонуються нові підходи до розгляду вже відомих явищ музичного мистецтва та досліджуються нові джерела або відкривається нова проблематика.

Видання є фаховим категорії «Б» у галузі мистецтвознавства (спеціальність – 025). (Наказ МОН України № 420 від 19 квітня 2021 р.).

Збірник розрахований на науковців, широкий загал гуманітаріїв та молодь, яка навчається в галузі «Музичне мистецтво».

До розгляду приймаються статті українською та англійською мовами, оформлені згідно з правилами для авторів.

Запобігання конфлікту інтересів
Автори наприкінці статті декларують наявність фінансових або інших конфліктів інтересів, які могли вплинути на результати, інтерпретацію та висновки дослідження. Необхідно зазначити всі джерела фінансування роботи (гранти, стипендії, пожертвування, тощо). Якщо немає конфлікту інтересів, потрібно заявити: «Автори повідомляють про відсутність конфлікту інтересів».

Етичні принципи у діяльності автора
Автор (або колектив авторів) усвідомлює відповідальність за новизну та достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання наступних принципів:

  • автори відповідальні за достовірність та оригінальність пропонованого до друку дослідження;
  • автори визначають внесок усіх осіб, які вплинули на їх науковий пошук та його результати;
  • в якості співавторів повинні бути вказані всі особи, які зробили суттєвий внесок у проведення дослідження; серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні.


Історія збірника

Заснований у 1998 році.
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 23370 – 13210ПР від 24.05.2018.

Видавець
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Періодичність публікації
Збірник виходить 4 рази на рік. Матеріали публікуються після затвердження номеру до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського.


Політика відкритого доступу

Збірник наукових статей «Аспекти історичного музикознавства» практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Присвоєння Digital Object Identifier (DOI)

Видавець в особі національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського має видавницький префікс 10.34064, зареєстрований міжнародною агенцією PILA Crossref
doi

Індексування журналу

 


 
© 2017-2024 "Аспекти історичного музикознавства".  Усі права заахищені.