На головну

Редакційна колегія

Головний редактор

Петрович Мілена (Petrovic Milena) – PhD, професор кафедри сольфеджіо та музичної освіти факультету музики Университету мистецтв, Белград, Сербія, ScopusWeb of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0002-7652-4690

Редакційна колегія

Адамонієне Рута (Adamoniene Ruta)  – доктор філософії, професор, Університет Миколаса Ромеріса, Вільнюс, Литва, Scopus, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0003-4025-2213

Вайс Джерней (Weiss Jernej) – PhD, професор кафедри музикознавства, факультет мистецтв, Університет Любляни, Любляна, Slovenia, Scopus, Akademija za glasbo

Говорухіна Наталія Олегівна (Govorukhina Nataliya)  – кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, ректор Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського, Харків, Україна, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0003-3100-9035

Громченко Валерій Васильович (Hromchenko Valeriy) – доктор мистецтвознавства, доцент, проректор з наукової роботи Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки, Дніпро, Україна, https://orcid.org/0000-0002-2446-2192

Каблова Тетяна Борисівна (Kablova Tetiana) – кандидат мистецтвознавства, доцент, учений секретар ректорату Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва, Київ, Україна, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0002-0954-8422

Cавченко Ганна Сергіївна (Savchenko Hanna)  – кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри композиції та інструментування Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, Харків, Україна, Scopus, https://orcid.org/0000-0002-5982-8983

Сенту-Дедіу Валентина (Sandu-Dediu Valentina) – доктор музикознавства, професор кафедри музикознавства Національного музичного університету в Бухаресті, ректор коледжу “Нова Європа”, Інститут перспективних досліджень, Бухарест, Румунія, Scopus, https://orcid.org/0000-0002-5982-8983

Ракочі Вадим Олександрович (Rakochi Vadim) – доктор мистецтвознавства, старший викладач кафедри Інструментального виконавства Комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла Чубинського", Київ, Україна, Scopus, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0003-4025-2213

Чернявська Маріанна Станіславівна (Chernyavska Marianna)  – професор, проректор з наукової роботи Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського, Харків, Україна, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0002-8379-5536

Шаповалова Людмила Володимирівна (Shapovalova Liudmyla)  – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інтерпретології та аналізу музики Харківського національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського, Харків, Україна, Web of Science Researcher ID, https://orcid.org/0000-0002-9407-7337

Шьонінґ Катерина (Schöning Kateryna) – PhD, старший викладач (історичне музикознавство), Інститут музикознавства Віденського університету, Відень, Австрія, Scopus, https://orcid.org/0000-0003-1270-4294


Редакційна колегія збірника наукових праць «Аспекти історичного музикознавства» у своїй роботі керується вимогами законодавства України у сфері авторського права, плагіату та етичними принципами, яких дотримуються провідні видавництва наукової періодики.
Стосунки між всіма учасниками процесу підготовки наукового збірника ґрунтуються на засадах пріоритету об’єктивності та доброзичливості. Рукописи оцінюються виключно на підставі наукової якості, незалежно від громадянства чи політичних поглядів автора, етнічної приналежності, раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань.

Недопущення плагіату
Редакційна колегія збірника наукових статей «Аспекти історичного музикознавства» підтримує етичні принципи міжнародної наукової періодики і підпорядковує свою діяльність Кодексу етики наукових публікацій. Технічний редактор перевіряє текст подання на наявність плагіату за допомогою системи Unicheck.com. Ця система розраховує частку запозиченого тексту за наступним показником: відсоток тексту, що визначає рівень запозичень, знайдених у певних джерелах, які складаються з фрагментів тексту, що містять щонайменше 8 слів підряд.
Якщо за результатами перевірки відсоток запозиченого тексту перевищують 5 %, подання відхиляється.

Різновидами плагіату при цьому вважаються:

 • копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як своєї;
 • дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) чужої роботи у свою без належного оформлення цитування;
 • внесення незначних правок у скопійований матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) без належного оформлення цитування;
 • надмірне використання парафраз. Парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту; сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних оборотів або пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці (збереженої на електронних або паперових носіях, у тому числі – розміщеної в мережі Інтернет).

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.

Етичні принципи в діяльності редколегії

 • гарантує якість матеріалів, схвалених до публікації;
 • сприяє виправленню помилок та відхиляютьсяє матеріал, який вимагає суттєвого доопрацювання;
 • реагує на виникнення ситуації конфлікту інтересів;
 • забезпечує конфіденційність щодо авторських рукописів;
 • зберігає анонімність рецензентів

Етичні принципи в діяльності рецензента

 • рецензований рукопис є конфіденційної інформацією;
 • критика наукового результатів наукового дослідження має бути об’єктивною та безособистісною;
 • редколегія повідомляється про виникнення конфлікту інтересів;
 • неопубліковані дані, отримані з представлених на розгляд рукописів, заборонено використовувати в особистих цілях.


 
© 2023 "Аспекти історичного музикознавства".  Усі права заахищені.